[ Một cái tôi mạnh mẽ ]

Advertisements

Những mối quan hệ có cấp bậc riêng. Giữa những người bạn thân, đó là một mối quan hệ dễ dàng nhất, một mối quan hệ dễ giải thích và duy trì. Nhưng 1 lúc nào đó, nó có thể trở thành khó khăn nhất.

Mối quan hệ phức tạp nhất, đó là quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Bởi vì họ mong đợi những điều khác nhau, đối mặt với những vấn đề khác nhau, và mơ những giấc mơ không giống nhau.
Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ giống như là một cuộc chiến đồng thời là một tình yêu kéo dài. Họ làm nhau đau khổ rồi an ủi nhau. Họ cãi nhau và lại làm hòa. Họ tổn thương nhau rồi lại ôm ấp nhau.

Một mối quan hệ giống như bệnh nhân trầm cảm không thể bình ổn tâm trí. Nhưng điều khó khăn nhất trong mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ chính là: nó không thể bắt đầu nếu đến sai thời điểm. Vì nó sẽ trở thành một mối quan hệ rất phức tạp và nhạy cảm. Và đó là một mối quan hệ rất khó khăn nhưng khó tránh khỏi.

Reply 1997